Portal-zabave.com

Najbolji i najveći portal zabave!

Možda su u šumi…

Komentari isključeni za Možda su u šumi…

Čuli Četnici da se u selu krije nekoliko ljudi pa ih traže po selu. I tako dođu do bunara gdje su se ljudi sakrili i pitaju se:
– Da li su se mogli sakriti?
A sad ljudi iz bunara pretvarajući se da je jeka:
– Da li su se mogli sakriti…
Četnici dalje nastavljaju:
– A možda su u šumi.
Na to će ovi iz bunara:
– A možda su u šumi…
Jednom Četniku sine ideja:
– Hajde da bacimo bombu u ovaj bunar, možda su se tu sakrili.
Na to će iz bunara:
– A možda su u šumi…