Portal-zabave.com

Najbolji i najveći portal zabave!

Policajac s fakultetom

Komentari isključeni za Policajac s fakultetom

Sprovodeći anketu novinar prolaznicima postavlja isto pitanje:
– “Da li je poštenje put u bolje sutra?”
Prvi anketirani odgovara:
– “Aha.”
Drugi:
– “Bezbeli.”
Treći:
– “Jeste.”
Policajac odgovara:
– “Da.”
Novinar upita policajca:
– “Oprostite, samo trenutak. Kako to da ljudi na isto pitanje daju različite odgovore: aha, bezbeli, jeste, a vi ste rekli da?”
Policajac:
– “E, ovako! Onaj koji je rekao aha ima završenu osnovnu školu. Ko kaže bezbeli – ima srednju školu, a ko kaže jeste taj ima višu školu…”
– “Vi ste sigurno završili fakultet!?”
Policajac:
– “Aha!”