Portal-zabave.com

Najbolji i najveći portal zabave!

Prolaz

Komentari isključeni za Prolaz

Ivica se vraća iz škole i već s vrata viče:

– Imam dvije vijesti: jedna je dobra, druga je loša!
– Reci nam prvo onu dobru! – reče mama.
– Prošao sam s pet!
– A sad reci onu lošu…
– To je laž.